Vochtwering

Betonreparatie

Lekkages

Scheuren

Grondstabilisatie

Onze vijf werkterreinen

 •   Vochtwering

 •   Betonreparatie

 •   Lekkages

 •   Scheuren

 •   Grondstabilisatie

Oplossingen

Oplossingen tegen vocht

Oplossing voor doorslaand vocht

Als de buitenmuur zich boven het maaiveld bevindt, is de oplossing deze te impregneren (hydrofoberen). Het vocht kan dan niet meer binnendringen.

Als de buitenmuur zich onder het maaiveld bevindt, of als de buitenkant van de muur niet toegankelijk is (denk aan een kelder), of er is sprake van scheuren, dan moet de gemetselde muur worden geïnjecteerd.

> Wij komen graag de situatie bekijken en geven u een advies op maat.

Oplossing voor optrekkend vocht

Zorg dat grondwater en regenwater niet meer kunnen optrekken in de fundering en metselwerk. Dit kan door een afsluitende laag te maken, hiervoor zijn verschillende methodes. Wij komen graag de situatie bekijken en geven u advies op maat.

Oplossing voor te hoge luchtvochtigheid

De luchtvochtigheid is over het algemeen snel te verlagen door te zorgen voor een goede ventilatie in huis. Huizen zijn vandaag de dag volledig geïsoleerd, maar aan voldoende ventilatie wordt niet altijd gedacht. Zorg ook in natte ruimtes voor voldoende ventilatie. Maar het huis gelijkmatig verwarmen is ook van belang. Het volledig uitzetten van de CV bij het verlaten van uw huis zorgt wel voor een lagere energierekening, maar daardoor stopt een gelijkmatige verwarming die zorgt voor een constantere luchtvochtigheid in huis.

Voor het oplossen van ventilatieprobleem in uw huis kunt u beter een bedrijf inschakelen dat daarin gespecialiseerd is, zoals …………..  of ……………..

Oplossingen voor kelderlekkages

Injecteren

Injecteren is praktisch altijd de oplossing voor lekkage in een kelder. Elk lekkage-probleem vraagt echter om een specifieke injectiemethode.

> Vraag ons daarom een inspectie uit te voeren en een vrijblijvende offerte te geven voor onze werkzaamheden.

Het opsporen van de oorzaak
Heeft u last van kelderlekkage door stijgend grondwater?  Dan is het als eerste belangrijk te onderzoeken wat de oorzaak is van deze steiging is, en waarom er water in de kelder staat. Het is namelijk niet altijd nodig om de lekkage af te dichten als de oorzaak bijvoorbeeld een lekkende hemelwaterafvoer (HWA) is.
Waterafstotend maken van de gevel boven het maaiveld
Doorslag van de gevel boven het maaiveld kan de oorzaaak zijn voor de kelderlekkage, en wordt vaak veroorzaakt door bouwkundige fouten. Impregneren is één van de methodes om een gevel waterafstotend te maken. Hiermee wordt het vochtprobleem opgelost, maar niet het bouwkundige probleem.

Oplossingen bij schade aan beton

Lijmwapening

Bij een van onze projecten was uit onderzoek gebleken dat de balken na de verbouwing niet sterk genoeg waren voor de huidige belasting volgens berekening van de constructeur. Besloten werd om de balken te voorzien van lijmwapening. Na gedegen overleg, een goede voorbereiding en een heldere offerte zijn de werkzaamheden aan ons gegund. We hebben de wapening geplakt in een situatie waarbij de vloerafwerking al klaar was. Dit alles is gebeurd met de minste overlast voor de opdrachtgever.

> Lees hier meer over lijmbewapening 

PCC Mortel

Vaak wordt het loszittende beton verwijderd en vervolgens gerepareerd met een PCC mortel. Dit is een minerale mortel welke is voorzien van toeslagstoffen ten behoeve van krimp, hechting en uitharding. Maar er zijn ook andere methodes voor betonherstel. De keuze hangt af van de soort betonschade, de aard en omvang en de noodzakelijke instandhoudingstermijn.

> Wij adviseren u graag.

Slijtlaag aanbrengen

Onder betonherstel valt ook het aanbrengen van slijtlagen op bijvoorbeeld bruggen en parkeergarages. Een slijtlaag is een dun laagje kunsthars, waarin afstrooimateriaal als toplaag wordt aangebracht. Het wordt aangebracht op brugdekken van hout, metaal of beton en moet voorkomen dat het brugdek slijt of roest. Maar het vermindert ook de gladheid en vergroot daardoor de veiligheid.

Betoncoating

Het aanbrengen van een betoncoating op balkons of vloeren valt ook onder betonherstel. Uw balkon of terras heeft te lijden onder de weersomstandigheden. Het moet bestand zijn tegen weer en wind. Betoncoatings zijn niet alleen voor esthetische toepassingen, maar beschermen ook het beton tegen aantasting door het milieu; denk aan water en CO2. 

Er zijn meerdere redenen om een betoncoating aan te brengen:
– bescherming en impregnering van constructiedelen, zoals balkons, galerijen en/of vloeren
– versterken, egaliseren, herstellen, impregneren en verven van betonnen vloeren
– ter voorkoming van corrosie
– voor het aanbrengen van voegafdichtingen
– om esthetische redenen

Er zijn veel verschillende betoncoatings beschikbaar. Wij adviseren u graag in de keuze van de juiste betoncoating. Door onze jarenlange ervaring zijn wij gespecialiseerd in het repareren van beton.

Oplossingen voor scheuren

Constructief verlijmen

Wanneer de constructie in gevaar komt door scheurvorming, kunnen de scheuren constructief worden verlijmd. Voor deze methode wordt vaak epoxy toegepast. Constructief verlijmen is het aan elkaar bevestigen van twee (of meerdere) onderdelen met speciale lijm. Door constructieve verlijming wordt de constructie weer één geheel, conform de CUR56. De verlijming moet een dusdanige sterkte hebben dat bij beproeving breuk in het beton plaatsvindt en niet in het verlijmde breukvlak.

Vullen van massief metselwerk

Vullen van scheuren wordt toegepast bij oud massief metselwerk. Oud metselwerk mag alleen verankerd worden of worden gevuld met een kalkmortel. Dit vullen moet met een gelijkwaardig bouwmateriaal gebeuren om geen stoorlaag van het damptransport in het metselwerk te laten plaatsvinden. Vaak worden deze reparaties uitgevoerd door middel van het vullen van de scheur en het verankeren van het metselwerk.

Repareren van scheuren in moderne gevels

Dit gebeurt vaak door de toepassing van wokkelvormige ankers en dat valt buiten onze werkzaamheden. Wij kunnen u wel adviseren op dit gebied ; kennis over deze techniek is aanwezig.

Injecteren

Deze methode wordt toegepast bij watervoerende scheuren.

Oplossingen bij instabiele bodem

Bodem in een bouwkuip waterdicht maken

Om een bodem in een bouwkuip waterdicht te maken, wordt deze geïnjecteerd. De holle ruimtes tussen de zandkorrels worden dan opgevuld met een ‘waterglas’.

De bodeminjectie vindt plaats op evenwichtsdiepte: er wordt altijd dieper geïnjecteerd dan het ontgravingsniveau om zo een evenwicht te krijgen tussen grondwater en een bovengelegen zandpakket. Dit wordt gedaan om opbarsting van de bodem van de put te voorkomen.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een aantal gespecialiseerde bedrijven. Wij voeren deze werkzaamheden niet uit. Hiervoor wordt namelijk gebruik gemaakt van groot materieel.

Bodem onder een gevel stevig maken

Wij zullen altijd eerst een handboring in het zand onder de gevel uitvoeren. Met het verkregen zandmonster kan de korrelopbouw worden bepaald en – indien nodig – wordt een een proefinjectie in het zand gedaan. Als blijkt dat dit allemaal voldoet, kan de injectie van de bodem onder de gevel worden uitgevoerd.

Verder kunnen wij dan bijvoorbeeld recht langs de gevel het zand afgraven, zodat een kelder kan worden gerealiseerd.

Stuur ons uw bericht

Als u een vrijblijvende offerte wilt, verzend dan dit formulier.

v.u. footer

Industrieweg 34-13, 3606 AS Maarssen

030 293 50 79

06-23 062 191

frank@bvfrank.nl