Vochtwering

Betonreparatie

Lekkages

Scheuren

Grondstabilisatie

Onze vijf werkterreinen

 •   Vochtwering

 •   Betonreparatie

 •   Lekkages

 •   Scheuren

 •   Grondstabilisatie

Vocht­wering

Vocht algemeen

Doorslaand vocht

Optrekkend vocht

Ventilatieproblemen

Wat is optrekkend vocht
Met optrekkend vocht wordt bedoeld dat grondwater en regenwater optrekt in de fundering en metselwerk. Door de capillaire werking van stenen wordt water omhoog ‘gezogen’. Als het daarna verdampt, blijven de aanwezige zouten achter in de muur. Deze zouten kristaliseren, waardoor volumevermeerdering plaats vindt. Door de ontstane druk wordt het stukwerk van de muur ‘afgedrukt’.


Hoe herkent u optrekkend vocht

– het stukwerk en behang laat los
– rottende balken
– houten vloeren gaan bol staan


Is er sprake van optrekkend vocht

Er is een eenvoudige manier om dit zelf te testen. Boor een gat in de muur, net boven de plint in een hoek van 45 graden. Dit boorgat moet u boren tot in het hart van de muur met een langzaam draaiende boor (de boor mag niet warm worden). Bent u aangekomen in het hart van de muur en ziet u nog steeds droog boorstof? Dan is er géén sprake van optrekkend vocht in de binnenmuur.

Maar wat is het dan wel
Waarschijnlijk heeft u last van een luchtlek in de aansluiting van de betonvloer met de wand.
Maar u zou ook last kunnen hebben van condensatie door een beperkte of slechte ventilatie.
Op basis van onze jarenlange ervaring kunnen wij stellen dat bij 90% van de gevallen er géén sprake is van optrekkend vocht. In theorie komt optrekkend vocht alleen voor bij woningen van vóór 1940. En zelfs dan alleen op de gefundeerde bouwmuren.

Wat is de oplossing voor optrekkend vocht 
Zorg dat grondwater en regenwater niet meer kunnen optrekken in de fundering en metselwerk. Dit kan door een afsluitende laag te maken, hiervoor zijn verschillende methodes. Wij komen graag de situatie bekijken en geven u advies op maat.