Vochtwering

Betonreparatie

Lekkages

Scheuren

Grondstabilisatie

Onze vijf werkterreinen

 •   Vochtwering

 •   Betonreparatie

 •   Lekkages

 •   Scheuren

 •   Grondstabilisatie

Scheuren

Scheuren algemeen

Scheuren in metselwerk

Scheuren in beton

Oplossingen voor scheuren

Oplossingen voor scheuren

Constructief verlijmen

Wanneer de constructie in gevaar komt door scheurvorming, kunnen de scheuren constructief worden verlijmd. Voor deze methode wordt vaak epoxy toegepast. Constructief verlijmen is het aan elkaar bevestigen van twee (of meerdere) onderdelen met speciale lijm. Door constructieve verlijming wordt de constructie weer één geheel, conform de CUR56. De verlijming moet een dusdanige sterkte hebben dat bij beproeving breuk in het beton plaatsvindt en niet in het verlijmde breukvlak.

Vullen van massief metselwerk

Vullen van scheuren wordt toegepast bij oud massief metselwerk. Oud metselwerk mag alleen verankerd worden of worden gevuld met een kalkmortel. Dit vullen moet met een gelijkwaardig bouwmateriaal gebeuren om geen stoorlaag van het damptransport in het metselwerk te laten plaatsvinden. Vaak worden deze reparaties uitgevoerd door middel van het vullen van de scheur en het verankeren van het metselwerk.

Repareren van scheuren in moderne gevels

Dit gebeurt vaak door de toepassing van wokkelvormige ankers en dat valt buiten onze werkzaamheden. Wij kunnen u wel adviseren op dit gebied; kennis over deze techniek is aanwezig.

Injecteren

Deze methode wordt toegepast bij watervoerende scheuren.

Reparatie van scheuren in muren en vloeren gebeurt o.a. door middel van verlijmen, vullen en injecteren.

> Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.