Vochtwering

Betonreparatie

Lekkages

Scheuren

Grondstabilisatie

Onze vijf werkterreinen

 •   Vochtwering

 •   Betonreparatie

 •   Lekkages

 •   Scheuren

 •   Grondstabilisatie

Rivierstaete in Amsterdam

Hier hebben wij praktisch alle vormen van betonreparatie uitgevoerd.

We hebben traptreden gerepareerd en met spoed de vloer voor de tegelzetter genivelleerd. Ook hebben we het plafond vlak gemaakt voor het plaatsen van de plafondplaten. Sparingen dichtgezet en uitstekende delen hebben we weggeslepen.