Vochtwering

Betonreparatie

Lekkages

Scheuren

Grondstabilisatie

Onze vijf werkterreinen

 •   Vochtwering

 •   Betonreparatie

 •   Lekkages

 •   Scheuren

 •   Grondstabilisatie

Renovatie Parkeerdak

Dit project hebben wij in 2017 tijdens de bouwvak uitgevoerd. We hebben de randen van het parkeerdak voorzien van een waterkerende band, de totaal vergane goten vervangen, en we hebben alles voorzien van een slijtlaag.