Vochtwering

Betonreparatie

Lekkages

Scheuren

Grondstabilisatie

Onze vijf werkterreinen

 •   Vochtwering

 •   Betonreparatie

 •   Lekkages

 •   Scheuren

 •   Grondstabilisatie

Monumentaal pand “Foreestenhuis” in Hoorn

Lekkage in de kelder van dit monumentale pand was voor de renovatie al een bekend probleem. Tijdens de renovatie heeft BVFrank in overleg met de aannemer en de architect diverse lekkages afgedicht. Het betrof lekkages van de aansluiting van de keldervloer op de wanden (kimlekkage).