Vochtwering

Betonreparatie

Lekkages

Scheuren

Grondstabilisatie

Onze vijf werkterreinen

 •   Vochtwering

 •   Betonreparatie

 •   Lekkages

 •   Scheuren

 •   Grondstabilisatie

Lekkage betonnen bassins Rioolwaterzuiveringsinstallatie Garmerwolde

Waterschap Noorderzijlvest breidt haar rioolwaterzuiveringinstallatie in Garmerwolde uit. In diverse nieuwe betonnen bassins was lekkage. In opdracht van de BAM zijn deze door ons blijvend afgedicht door middel van injecteren.

En…

Totale betonreparatie wanden, vloer etc. in de nieuwe rioolwaterzuiveringinstallatie.