Vochtwering

Betonreparatie

Lekkages

Scheuren

Grondstabilisatie

Onze vijf werkterreinen

 •   Vochtwering

 •   Betonreparatie

 •   Lekkages

 •   Scheuren

 •   Grondstabilisatie

Doorslaand vocht

Een vervelend probleem, maar prima op te lossen. Door het injecteren van de buitenmuur kan het vocht niet meer naar binnendringen.