Vochtwering

Betonreparatie

Lekkages

Scheuren

Grondstabilisatie

Onze vijf werkterreinen

 •   Vochtwering

 •   Betonreparatie

 •   Lekkages

 •   Scheuren

 •   Grondstabilisatie

Deltaris in Delft, Waterloopkundig Laboratorium

Voor het testen van de sluizen in IJmuiden bleek er in de proefopstelling in het waterbassin een lekkage te zijn die we hebben verholpen. Tevens is er in de golftank een lekkage afgedicht en zijn er vloercoatings aangebracht.