Vochtwering

Betonreparatie

Lekkages

Scheuren

Grondstabilisatie

Onze vijf werkterreinen

 •   Vochtwering

 •   Betonreparatie

 •   Lekkages

 •   Scheuren

 •   Grondstabilisatie

Bodeminjectie tbv hoogspanningskabel TenneT

BVFrank heeft een bijdrage geleverd aan de ondergrondse 110kV-hoogspanningskabel van TenneT die aangelegd wordt tussen Marnezijl (ten westen van Bolsward) en Oudehaske (ten westen van Heerenveen).

Op een aantal locaties – bijvoorbeeld bij een sloot of kanaal – is de kabel met gestuurde boringen dieper in de grond aangelegd. Hierbij kan de kabel een dichte kleilaag doorkruisen waardoor grondwater er door zou kunnen ‘lekken’. Om dit te voorkomen heeft BVFrank op die plekken de grond geïnjecteerd in opdracht van Visser & Smit Hanab.