Vochtwering

Betonreparatie

Lekkages

Scheuren

Grondstabilisatie

Onze vijf werkterreinen

 •   Vochtwering

 •   Betonreparatie

 •   Lekkages

 •   Scheuren

 •   Grondstabilisatie

Bioscoop in Tilburg

In opdracht van MBS Kelderbouw heeft BVFrank in 2020 een project uitgevoerd aan een bioscoop in Tilburg. De werkzaamheden bestonden uit het stabiliseren van het zandpakket onder de bestaande fundering zodat er direct naast deze fundering een nieuwe kelder kan worden aangebracht zonder verlies van oppervlak door het toepassen van damwanden.