Vochtwering

Betonreparatie

Lekkages

Scheuren

Grondstabilisatie

Onze vijf werkterreinen

 •   Vochtwering

 •   Betonreparatie

 •   Lekkages

 •   Scheuren

 •   Grondstabilisatie

Afdichten lekkage damwand Westplein Utrecht

Deze opdracht heeft BVFrank in 2020 uitgevoerd in opdracht van Wessels Zeist. Het was tijdens het grootschalige meerjaren-project waarbij het Westplein Utrecht helemaal opnieuw ingericht wordt tot wat later het Lombokplein zal/zou worden.

Bij de realisatie van de parkeergarage was lekkage ontstaan door de stalen damwanden. BVFrank is erin geslaagd de lekkage te stoppen door het afdichten van de damwandsloten en de aansluiting van de damwanden op het onderwaterbeton.