Hoe is de temperatuur en de luchtvochtigheid onder uw huis? Check regelmatig de kruipruimte onder uw huis, controleer ook de leidingen. Merkt u verandering, vraag dan om advies.