Vochtwering

Betonreparatie

Lekkages

Scheuren

Grondstabilisatie

Onze vijf werkterreinen

 •   Vochtwering

 •   Betonreparatie

 •   Lekkages

 •   Scheuren

 •   Grondstabilisatie

Kelder­lekkages

Kim lekkage

Doorvoering lekkage

Grondwater lekkage

Dilatatie lekkage

Door lekkage kan het grondwaterpeil binnen net zo hoog worden als buiten.

Grondwater kan uw huis binnendringen waardoor u overlast krijgt van grondwater in de kelder. Het goed oplossen van deze vochtproblemen vraagt om een nauwgezette aanpak. Welke oplossing is het beste? Snelheid, locatie en hoeveelheid wateroverlast geven de doorslag.

Wellen
Wanneer er grondwater spontaan uit de grond komt is er sprake van een wel of een bron. Dit komt door verhoogd spanningswater in diepere grondlagen. In Nederland komen wellen vaak voor in de gebieden waar het maaiveld onder NAP ligt. Maar wellen kunnen ook ontstaan bij de bouw van ondergrondse constructies waarbij het verlagen van het grondwater een onderdeel van het bouwproces is. Door middel van injecteren kan een wel worden afgedicht. Benieuwd naar de kosten voor het injecteren? 

Vraag vrijblijvend een offerte aan!