Vochtwering

Betonreparatie

Lekkages

Scheuren

Grondstabilisatie

Onze vijf werkterreinen

 •   Vochtwering

 •   Betonreparatie

 •   Lekkages

 •   Scheuren

 •   Grondstabilisatie

Kelder­lekkages

Kim lekkage

Doorvoering lekkage

Grondwater lekkage

Dilatatie lekkage

De meeste kelders en andere ondergrondse constructies liggen in Nederland onder het grondwaterpeil. Op zich hoeven kelders niet waterdicht te zijn vanwege de grondwaterstand. Een kelder kan/moet wel droog zijn, maar dat betekent niet per se dat die waterdicht is. U merkt pas of uw kelder waterdicht is op het moment dat er een behoorlijke hoeveelheid water tegen de keldermuur komt vanaf de buitenkant. Een kelder is pas lek als er water in staat. Afhankelijk van de aard van de lekkage en de constructie van de kelder, is er een passende oplossing mogelijk. Benieuwd naar de kosten?  > Vraag vrijblijvend een offerte aan !

Voor de juiste beoordeling is het belangrijk om te weten of de muren van de kelder van beton zijn of gemetseld zijn. Oude gemetselde kelders gaan op den duur lekkages vertonen als gevolg van veroudering, zettingen of stijging van het grondwater. Maar helaas ook nieuwe betonnen kelderconstructies vertonen kelderlekkages door gaten en scheuren in het waterdichte systeem.

Oorzaken van kelderlekkages kunnen zijn:
– doorslag metselwerk van de muren (doorslaand vocht)
– de aansluiting van de vloer op de wand (kim)
– via doorvoeringen in de wand
– scheuren in de vloer of wanden
– een grindnest (een plek in de muur met veel grind en te weinig specie)
– lekkende dilataties

Wat is de oplossing voor kelderlekkage
Injecteren is de oplossing tegen een vochtige kelder. Bovenstaande oorzaken zijn door afdichting van de lekkage te verhelpen. Elk probleem vraagt om een specifieke injectiemethode.

Is de lekkage boven of onder de grond
In vaktermen; boven of onder het maaiveld.

Doorslag van de gevel onder het maaiveld
Er kunnen meerdere oorzaken zijn, maar de afdichting gebeurt bijna altijd door middel van injecteren.

Heeft u last van stijgend grondwater
Dan is het als eerste belangrijk te onderzoeken wat de oorzaak is van deze steiging waardoor er water in de kelder staat. Het is namelijk niet altijd nodig om de lekkage af te dichten als de oorzaak bijvoorbeeld een lekkende hemelwaterafvoer (HWA) is.

Doorslag van de gevel boven het maaiveld
Dit wordt vaak veroorzaakt door bouwkundige fouten. Impregneren is éen van de methodes om een gevel waterafstotend te maken. Hiermee wordt het vochtprobleem opgelost, maar niet het bouwkundige probleem.

Oplossingen voor kelderlekkages

Injecteren

Injecteren is praktisch altijd de oplossing voor lekkage in een kelder. Elk lekkage-probleem vraagt echter om een specifieke injectiemethode.

> Vraag ons daarom een inspectie uit te voeren en een vrijblijvende offerte te geven voor onze werkzaamheden.

Het opsporen van de oorzaak
Heeft u last van kelderlekkage door stijgend grondwater?  Dan is het als eerste belangrijk te onderzoeken wat de oorzaak is van deze steiging is, en waarom er water in de kelder staat. Het is namelijk niet altijd nodig om de lekkage af te dichten als de oorzaak bijvoorbeeld een lekkende hemelwaterafvoer (HWA) is.
Waterafstotend maken van de gevel boven het maaiveld
Doorslag van de gevel boven het maaiveld kan de oorzaaak zijn voor de kelderlekkage, en wordt vaak veroorzaakt door bouwkundige fouten. Impregneren is één van de methodes om een gevel waterafstotend te maken. Hiermee wordt het vochtprobleem opgelost, maar niet het bouwkundige probleem.

Stuur ons uw bericht

Als u een vrijblijvende offerte wilt, verzend dan dit formulier.

v.u. footer

Industrieweg 34-13, 3606 AS Maarssen

030 293 50 79

06-23 062 191

frank@bvfrank.nl