Vochtwering

Betonreparatie

Lekkages

Scheuren

Grondstabilisatie

Onze vijf werkterreinen

 •   Vochtwering

 •   Betonreparatie

 •   Lekkages

 •   Scheuren

 •   Grondstabilisatie

Grond­stabili­satie

Damwand lekkage

CSM lekkage

Diepwand lekkage

Bodeminjectie

Grondinjectie, grondstabilisatie, bodeminjectie, bodemstabilisatie, constructieve bodeminjectie: vele namen voor het verkleven van de zandkorrel.

 

Er bestaan twee methodes om dit uit te voeren:

Het injecteren: om een bodem in een bouwkuip waterdicht te maken. De holle ruimtes tussen de zandkorrels worden opgevuld met een ‘waterglas’ wat plaats vindt op evenwichtsdiepte (er wordt altijd dieper geïnjecteerd dan het ontgravingsniveau om zo een evenwicht te krijgen tussen grondwater en een bovengelegen zandpakket. Dit wordt gedaan om opbarsting van de bodem van de put te voorkomen). Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een aantal gespecialiseerde bedrijven. Wij voeren deze werkzaamheden niet uit. Hiervoor wordt namelijk gebruik gemaakt van groot materieel.

Onze injectiewerkzaamheden zijn bijvoorbeeld om recht langs een gevel af te graven om een kelder te maken of voor andere toepassingen, die ervoor moeten zorgen dat het zandpakket op zijn plaats blijft en dat de belasting van de gevel wordt opgevangen.

Voor deze methode is er een belangrijk onderdeel noodzakelijk: dit is het aanwezig zijn van goed en injecteerbaar zand op de locatie waar geïnjecteerd wordt (en niet ergens daar omheen) Wij zullen dan ook altijd eerst een handboring in het zand laten uitvoeren. Met dit zandmonster kan de korrelopbouw worden bepaald en zelfs,indien nodig, een proef kunnen worden gemaakt. Als blijkt dat dit allemaal voldoet kan er een injectie worden uitgevoerd.
Deze werkzaamheden kunt u ook in overweging kunnen nemen als de belasting op de fundering veranderd door verbouwing of verhoging van de gevel.

 

De door ons uitgevoerde grondstabilisatie voldoet aan toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit.