Vochtwering

Betonreparatie

Lekkages

Scheuren

Grondstabilisatie

Onze vijf werkterreinen

 •   Vochtwering

 •   Betonreparatie

 •   Lekkages

 •   Scheuren

 •   Grondstabilisatie

Grond­stabili­satie

Damwand lekkage

CSM lekkage

Diepwand lekkage

Bodeminjectie

Water- en grondkerende constructies zijn niet meer weg te denken in de bouw. Er zijn verschillende soorten constructies mogelijk, denk aan:
> damwanden,
> soilmixwanden en
> diepwanden.

Oplossingen bij instabiele bodem

Bodem in een bouwkuip waterdicht maken

Om een bodem in een bouwkuip waterdicht te maken, wordt deze geïnjecteerd. De holle ruimtes tussen de zandkorrels worden dan opgevuld met een ‘waterglas’.

De bodeminjectie vindt plaats op evenwichtsdiepte: er wordt altijd dieper geïnjecteerd dan het ontgravingsniveau om zo een evenwicht te krijgen tussen grondwater en een bovengelegen zandpakket. Dit wordt gedaan om opbarsting van de bodem van de put te voorkomen.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een aantal gespecialiseerde bedrijven. Wij voeren deze werkzaamheden niet uit. Hiervoor wordt namelijk gebruik gemaakt van groot materieel.

Bodem onder een gevel stevig maken

Wij zullen altijd eerst een handboring in het zand onder de gevel uitvoeren. Met het verkregen zandmonster kan de korrelopbouw worden bepaald en – indien nodig – wordt een een proefinjectie in het zand gedaan. Als blijkt dat dit allemaal voldoet, kan de injectie van de bodem onder de gevel worden uitgevoerd.

Verder kunnen wij dan bijvoorbeeld recht langs de gevel het zand afgraven, zodat een kelder kan worden gerealiseerd.

Oplossingen bij instabiele bodem

Bodem in een bouwkuip waterdicht maken

Om een bodem in een bouwkuip waterdicht te maken, wordt deze geïnjecteerd. De holle ruimtes tussen de zandkorrels worden dan opgevuld met een ‘waterglas’.

De bodeminjectie vindt plaats op evenwichtsdiepte: er wordt altijd dieper geïnjecteerd dan het ontgravingsniveau om zo een evenwicht te krijgen tussen grondwater en een bovengelegen zandpakket. Dit wordt gedaan om opbarsting van de bodem van de put te voorkomen.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een aantal gespecialiseerde bedrijven. Wij voeren deze werkzaamheden niet uit. Hiervoor wordt namelijk gebruik gemaakt van groot materieel.

Bodem onder een gevel stevig maken

Wij zullen altijd eerst een handboring in het zand onder de gevel uitvoeren. Met het verkregen zandmonster kan de korrelopbouw worden bepaald en – indien nodig – wordt een een proefinjectie in het zand gedaan. Als blijkt dat dit allemaal voldoet, kan de injectie van de bodem onder de gevel worden uitgevoerd.

Verder kunnen wij dan bijvoorbeeld recht langs de gevel het zand afgraven, zodat een kelder kan worden gerealiseerd.

Stuur ons uw bericht

Als u een vrijblijvende offerte wilt, verzend dan dit formulier.

v.u. footer

Industrieweg 34-13, 3606 AS Maarssen

030 293 50 79

06-23 062 191

frank@bvfrank.nl